Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za sprawą kasy fiskalnej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy. Niemniej jednak kwota ta nie może przekraczać 700 złotych. Jest to jednak na tyle dużo, że warto jest się o taki zwrot postarać. Pamiętać przede wszystkim należy o tym, że możliwość skorzystania z takiego odliczenia jest fiskalizacja urządzenia zgodnie z obowiązującymi terminami oraz złożenia odpowiednich druków do urzędu skarbowego, które najpóźniej dzień przed fiskalizacją należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Składamy tu oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania. Jeśli zakupiłeś kasę fiskalną lub masz zamiar to zrobić w najbliższym czasie i nie wiesz, jak się za taki zwrot zabrać niczym się nie martw, bo za chwilę dowiesz się wszystkiego o tej procedurze.

Zasady i warunki odliczenia 90% ceny netto kasy

Najważniejsze zasady przy tej procedurze to:

– odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym (kwota do zapłaty z deklaracji VAT),

– w wypadku, gdy podatek do zapłaty nie wystąpił ? zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

a) 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem, gdy rozlicza się miesięcznie,

b) 50% tej kwoty, gdy rozlicza się kwartalnie.

Warunki odliczenia:

– musisz złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania. Oświadczenie musi być złożone przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania,

– rozpocząć sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego spełniającego odpowiednie warunki i wymogi techniczne w obowiązującym terminie (pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc),

– dołącz do deklaracji podatkowej, w której rozpoczynasz odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy fiskalnej,

– przedłuż dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, której odliczenie dotyczy.

Zwrot zamiast odliczenia

Podatnicy, którzy dokonują wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy także podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunki, jakie trzeba spełnić to:

– rozpocząć ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie,

– złożyć oświadczenie o liczbie kas fiskalnych i miejscu ich użytkowania,

– złożyć zawiadomienie o miejscu instalacji kasy fiskalnej, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;

– zapłacić całą należność za kasę fiskalną.

O taki zwrot ubiegają się przede wszystkim taksówkarze.

2 Komentarzy

  1. Dominik

    Zakupiłem kasę po dwóch miesiącach od daty rejestracji firmy. Czy mogę ubiegać się o taką rekompensatę?

  2. Arek

    Nie i lepiej nic nie składaj, bo jelcze karę dostaniesz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *